Zoals bekend is de kinderopvang in ieder geval tot en met 6 april a.s. gesloten en wellicht langer. Wel blijven  onze locaties beschikbaar voor de noodopvang in samenwerking de school.

Opvang voor ouders met cruciaal beroep
Dat betekent dat al onze locaties in samenwerking met school voor noodopvang beschikbaar zijn voor ouders met een vitaal beroep. We zijn in deze tijd extra trots op onze pedagogisch medewerkers en schoolcollega’s voor het werk dat ze hierdoor blijven verzetten!

Uiteraard blijft het mogelijk uw kind in te schrijven voor de opvang. Omdat de heropening van de opvang op dit moment ongewis is zal uw kind nog niet kunnen worden geplaatst. Zodra de opvang weer is geopend zullen wij u berichten over de verdere gang van zaken rondom de start van de opvang van uw kind.

Meer informatie
De ontwikkelingen volgen elkaar hoog tempo op. Alles wat we kunnen doen is iedereen op de hoogte houden en brengen als daar (een nieuwe) aanleiding toe is. U kunt mailen of bellen met DOK13 via of 06-50264881.

Meer informatie over het virus staat op de website van het RIVM. Ook is er een speciaal landelijk telefoonnummer opengesteld voor vragen over het virus: 0800-1351.

Tot slot: laten we samen doen wat nodig is!

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: