Hieronder staat de missie en Visie van Montessori onderwijs

Ons motto: Leer mij het zelf te doen!

Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving. Voor de ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft ons onderwijs drie doelen na:

- de ontwikkeling van de persoonlijkheid (bewustzijn, zelfrespect en wil);

- het verwerven van vaardigheden om in het dagelijkse, sociale en    maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;

- het leren vervullen van een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving.

Uitgangspunt is actief te zoeken naar de talenten van kinderen en maximale ontwikkeling hiervan te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk kind zich op een bepaald moment bevindt.

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: