Het onderwijs aan montessorischool l ‘Ambiente kenmerkt zich door het uitgaan van verschillen. Het kind mag zijn wie het is met zijn unieke persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling in een eigen tempo en ritme. Kinderen leren actief van en met elkaar waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Wij zijn er voor het kind en dragen ons steentje bij aan zijn ontwikkeling. Vanuit observaties en gesprekken met het kind komen we tot de juiste begeleiding met als leidraad “vrijheid in gebondenheid”. 

L ‘Ambiente betekent omgeving en deze naam past goed bij ons. De school staat op een prachtige, rustige plek aan het water. In de school heerst een gemoedelijke en prettige sfeer  waarin het voor iedereen heerlijk werken is.

Wij hechten veel waarde aan contacten met ouders omdat montessorionderwijs en -opvoeding onlosmakelijk verbonden zijn. Goed onderwijs gaat uit van een juiste afstemming tussen ouders en school. Wij, als team van l’Ambiente Eekhoorn, ontmoeten u graag.

 

 

 

Missie

Vrijheid in gebondenheid geeft kinderen op l ‘Ambiente ruimte om door zelfwerkzaamheid verantwoordelijk te zijn en te groeien naar een zelfstandig en onafhankelijk individu

 

 

Visie

 

1.      Elk kind is een unieke persoonlijkheid.

2.      Elk kind is een van nature actief, leergierig wezen.

3.      Zelfstandigheid leidt tot vrijheid

4.      Elk kind ontwikkelt zich in eigen tempo en ritme.

5.      Kinderen leren met en van elkaar.

6.      Montessori opvoeding en onderwijs ondersteunen elkaar

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: