Producten en Tarieven Peuterwerk 2019

Peutergroep gedurende 48 weken per jaar geduurde op:
Van Lith

Opvang vindt plaats op maandag/ dinsdag/donderdag en vrijdag.
Bij voldoende belangstelling ook woensdag.


Ochtend 08.30 uur - 12.30 uur of van 7.15 uur  - 12.30 uur

Tarief: € 8.02  per kind per uur.

Maandelijks factuurbedrag:
Per ochtend per week: € 155,40 vanaf  7.15 uur
Per ochtend per week; € 128,32 vanaf  8.30 uur


Bij de genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals vermeld

Gemeenteplaatsen/Voorheen Peuterspeelzaal

De gemeente Deventer wil alle kinderen kansen bieden om naar een peuterspeelzaal of peuteropvang te gaan, ongeacht de inkomenssituatie van hun ouders. Daarom kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming krijgen van de gemeente Deventer. In ruil daarvoor verwacht de gemeente van hen dat zij zich inzetten voor de maatschappij. De gemeente betaalt dan aan DOK13 een vergoeding.

Als u gebruik wilt maken van deze financiering verzoeken wij u dit aan te geven op het aanmeldformulier

.Alle produkten worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.

Het is mogelijk om op de site van de belastingdienst een proefberekening te maken. www.toeslagen.nl

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: